EcoEquality

EcoEquality

Denna webbplats, EcoEquality, är under ständig uppbyggnad. Vi arbetar träget på alla flikar. Tycker du att det är lite tomt på en del ställen så kan det nog stämma, men det fyller vi snart ut.

Tillsammans kan vi förändra världen!
Jens Rundberg och Kjell Dennhag


EcoEq-bloggen

Senaste blogg-inläggen:

Upprop för skarpare klimatpolitik lanseras av EcoEquality

Miljö, Ekologi, KlimatPosted by Jens Rundberg 2018-05-03 19:14:17
Nu lanserar EcoEquality ett upprop för en skarpare klimatpolitik i Sverige och Världen. För att ha en chans att klara 2-gradersmålet krävs tuffare och skarpare klimatpolitik! Ledande klimatforskare menar att de rika länderna behöver göra utsläppsminskningar på minst 10 procent varje år med början nu, med sikte på att uppnå 100% fossilfria energisystem år 2035.

Uppropet baseras på beräkningar av bland annat Kevin Anderson, klimatforskaren som tidigare jobbat som ingenjör och konstruktör av oljeplattformar, vilket gett honom kompetens att bedöma det orealistiska i Västvärldens förhoppningar om nya teknologiska system som skulle kunna leverera "Negativa Utsläpp" inom några få årtionden. Det realistiska är istället att satsa mer seriöst på snabb omställning till fossilfria system inom alla samhällssektorer.

Uppropet har en inbyggd återkopplingsmekanism för att uppmuntra undertecknare att värva fler undertecknare. Välkommen att skriva på och hjälpa till att värva fler undertecknare så att det blir en kraftfull påtryckning för en skarpare klimatpolitik!

Till Uppropet1 Uppdaterad 2018-04-08

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com