index r50 - test Den obeboeliga Jorden - EcoEquality
EcoEquality

Den obeboeliga Jorden

Artikeln "The Uninhabitable Earth" - Den Obeboeliga Jorden - skrevs av David Wallace-Wells och publicerades i New York Magazine i juli 2017. Artikeln blev mycket omdebatterad på grund av att den visade på vad ett värstafall-scenario med sex-åtta graders global uppvärmning skulle innebära.

Här översatt och förkortad av Jens Rundberg, originalet finns här: http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html
theuninhabitableearth.jpg

I. "Domedag"

Undersökning utöver den vetenskapliga försiktigheten.

Denna artikel är resultatet av författarens dussintals intervjuer och utbyten med klimatforskare och forskare i angränsande vetenskaper och den avspeglar hundratals vetenskapliga artiklar om klimatförändring. Den är inte en förutspåelse av vad som kommer att inträffa - det kommer till stor del att avgöras av den mycket-mindre-säkra vetenskapen om mänsklig respons. Istället är den en beskrivning av vart vår planet är på väg om vi inte handlar mycket snabbt och kraftfullt.

FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar, IPCC, utfärdar regelbundna rapporter, ofta kallade "guldstandarden" för klimatforskning. I den senaste rapporten är prognosen att vi når fyra graders uppvärmning i början av nästa århundrade om vi fortsätter vår nuvarande kurs. Men det är bara en medianprognos. Den övre änden av sannolikhetskurvan når så högt som åtta grader - och ändå har författarna inte kommit fram till hur man ska hantera den tinande permafrosten. IPCC-rapporterna tar inte heller full hänsyn till albedo-effekten (mindre is betyder mindre reflekterat och mer absorberat solljus, därmed mer uppvärmning); Mer molntäcke (vilket håller kvar värme); Eller minskningen av skogar och annan flora (som extraherar kol från atmosfären). Var och en av dessa mekanismer kommer att påskynda uppvärmningen, och planetens historia visar att temperaturen kan öka så mycket som fem grader Celsius på tretton år.

Jorden har upplevt fem massutrotningar före den vi befinner oss i nu. Om du inte är tonåring, läste du nog i dina skolböcker att dessa utrotningar var resultatet av asteroider. Men faktum är att alla utom den som dödade dinosaurierna orsakades av klimatförändringar som utlösts av växthusgaser. Den mest ökända var för 252 miljoner år sedan; Den började när koldioxid värmde upp planeten med fem grader, accelererade när den värmen utlöste utsläpp av metan i Arktis och slutade med att 97 procent av allt liv på jorden dog.

II. Värmedöd


Bahraining av New York.

Människor, liksom alla däggdjur, är värmemotorer; Överlevande innebär att man kontinuerligt måste kylas av, som flåsande hundar. Då måste temperaturen vara tillräckligt låg för att luften ska fungera som ett slags kylmedel, dra värmen från huden så att motorn kan fortsätta pumpa. Vid sju graders uppvärmning skulle detta bli omöjligt i stora delar runt ekvatorn, och särskilt i tropikerna, där fuktighet bidrar till problemet. I Costa Rica djungler till exempel, där luftfuktigheten rutinmässigt toppar 90 procent, skulle vara dödligt att bara röra sig utomhus när det är över 40 grader C. Och effekten skulle vara snabb: Inom några timmar skulle en mänsklig kropp kokas ihjäl både inifrån och ut.

Vid fyra grader kommer en vanlig sommar att bli som den dödliga europeiska värmeböljan 2003, som dödade så många som 2000 personer om dagen. Vid sex grader, enligt en bedömning endast inriktad på effekter inom USA från National Oceanic och Atmospheric Administration, skulle alla slags sommararbeten bli omöjliga i den lägre Mississippi-dalen och öster om Klippiga Bergen skulle alla vara mer utsatta för värmestress än vad någon är, var som helst, i världen idag. Som Joseph Romm har sagt i sitt auktoritativa verk Climate Change: Vad alla behöver veta, värmestressen i New York City skulle överstiga den i dagens Bahrain, en av planetens hetaste platser, och temperaturen i Bahrain "skulle orsaka överhettning till och med hos sovande människor".

III. Slutet för maten

Be för sädesfält på tundran.

Klimat och växter varierar, men grundregeln för vanliga spannmålsgrödor som odlas vid optimal temperatur är att för varje grad av uppvärmning sjunker avkastningen med 10 procent. Vissa uppskattningar går så högt som till 15 eller till och med 17 procent. Det betyder att om planeten är fem grader varmare i slutet av seklet kan vi ha så många som 50 procent fler människor att föda och 50 procent mindre spannmål att ge dem. Och med proteiner är det ännu sämre: Det går åt 16 kalorier av spannmål för att producera en enda kalori av hamburgerkött, slaktat från en ko som tillbringade sitt liv med att förorena klimatet med metan-fisar.

Torka kan vara ett ännu större problem än värme, med några av världens mest odlingsbara marker som snabbt förvandlas till öknen. Nederbörden är notoriskt svårt att modellera, men förutsägelser för senare delen av detta århundrade är i grunden enhälliga: oöverträffad torka nästan överallt där mat produceras idag. År 2080, utan dramatiska utsläppsminskningar, kommer södra Europa att vara drabbat av permanent extremtorka, mycket värre än den amerikanska dust bowl någonsin var. Detsamma kommer att vara sant i Irak och Syrien och i en stor del av resten av Mellanöstern; Några av de tätast befolkade delarna i Australien, Afrika och Sydamerika; Och brödkorgsområdena i Kina. Ingen av dessa platser, som idag levererar mycket av världens mat, kommer att vara tillförlitliga för matproduktion. När det gäller den ursprungliga dust bowl: Torkan i den stora amerikanska slätten och sydväst skulle inte bara vara värre än under 1930-talet, utan också värre än på tusen år, enligt en NASA-studie från 2015, - och det inkluderar även de torrperioder som slog till mellan åren 1100 och 1300, som "torkade upp alla floder öster om Sierra Nevada-bergen" och kan ha varit orsaken till Anasazi-civilisationens död.

IV. Klimatplågor

Vad händer när pest-isen smälter?

Arktis lagrar också skrämmande smittor från senare tid. I Alaska har forskare redan upptäckt rester av influensan från 1918 som smittade så många som 500 miljoner och dödade så många som 100 miljoner - cirka 5 procent av världens befolkning och nästan sex gånger så många som hade dött i världskriget för vilket pandemin fungerade som en sorts avskyvärd höjdpunkt. Som BBC rapporterade i maj, misstänker vetenskapsmän även att smittkoppor och böldpest har fångas i Sibirisk is.

Men det finns saker vi vet säkert om hur klimat påverkar vissa sjukdomar: Malaria frodas exempelvis i hetare områden, inte bara för att myggorna som bär den frodas, men för att parasiten reproducerar sig tio gånger snabbare för varje grad som temperaturen ökar. Vilket är en orsak till att Världsbanken uppskattar att till år 2050 kommer 5,2 miljarder människor att måste ta med detta i beräkningen.

V. Oandningsbar Luft

En rullande döds-smog som kväver miljoner.

Våra lungor behöver syre, men det är bara en bråkdel av vad vi andas. Fraktionen av koldioxid växer: Den passerade nyligen 400 ppm och höga uppskattningar som extrapolerar från nuvarande trender tyder på att den kommer att nå 1000 ppm vid år 2100. Vid den koncentrationen, jämfört med den luft som vi andas nu, minskar den mänskliga kognitiva förmågan med 21 procent.

Redan nu dör mer än 10 000 människor varje dag från de små partiklar som avges från fossila bränslen. Varje år dör 339 000 människor från rök från skogsbränder, delvis för att klimatförändringen har förlängt skogsbrandperioden (i USA har den ökat med 78 dagar sedan 1970). År 2050, enligt US Forest Service, kommer bränder bli dubbelt så destruktiva som de är idag; På vissa ställen kan det brända området växa femfaldigt. Vad som bekymrar människor ännu mer är den effekt som det skulle ha på utsläppen, speciellt när bränderna sker i skogar som växer i torv. Torvbränder i Indonesien 1997, till exempel, ökade de globala koldioxidutsläppen med upp till 40 procent, och mer bränder innebär ännu mer uppvärmning som innebär ännu mer bränder. Det finns också den skrämmande möjligheten att regnskogar som Amazonas, som under 2010 drabbades av sin andra "hundraåriga torka" inom fem år, skulle kunna torka tillräckligt för att bli sårbar för dessa typer av förödande och rullande skogsbränder - vilket inte bara skulle ge enorma mängder kol i atmosfären utan även krympa skogens storlek. Det är särskilt illa eftersom Amazonas ensam producerar 20 procent av vårt syre.

VI. Ständigt krig


Våldet bakas i värme.

Klimatologer är mycket försiktiga när man talar om Syrien. De vill att du ska veta att medan klimatförändringar orsakade en torka som bidrog till inbördeskrig, är det inte precis rättvist att säga att konflikten är ett resultat av uppvärmningen. Alldeles intill led till exempel Libanon av samma misslyckande skördar. Men forskare som Marshall Burke och Salomon Hsiang har lyckats kvantifiera några av de svårtolkade relationerna mellan temperatur och våld: För varje halv grad av uppvärmning säger de att samhällen kommer att se mellan 10 och 20 procents ökning av sannolikheten för beväpnad konflikt. I klimatvetenskap är ingenting enkelt, men aritmetiken är hård: En planet med fem grader varmare skulle ha minst 50 procent fler krig jämfört med idag. Sammantaget skulle antalet sociala konflikter kunna mer än fördubblas detta århundrade.

Detta är ett skäl till att, som nästan alla klimatforskare jag talade med påpekade, är USA:s militär besatt av klimatförändringen: Att dränka alla amerikanska marinbaser genom havsnivåhöjningen är problem nog, men att vara världens polis är ganska mycket svårare när brottsfrekvensen fördubblas. Självklart, det är inte bara i Syrien där klimatet har bidragit till konflikt. Vissa spekulerar i att den ökade konfliktnivån över hela Mellanöstern under den senaste generationen speglar trycket från den globala uppvärmningen - en hypotes desto grymmare med tanke på att uppvärmningen började accelerera när den industrialiserade världen extraherade och sedan brände regionens olja.

VII. Permanent ekonomisk kollaps

Misslyckad kapitalism i en halvt fattigare värld.

Det mumlande mantrat av global neoliberalism, som rådde mellan slutet av det kalla kriget och början av den stora recessionen, är att den ekonomiska tillväxten skulle rädda oss från allting.
Men i efterdyningarna av 2008-kraschen, har ett växande antal historiker som studerar vad de kallar "fossil kapitalism" börjat föreslå att hela historien om snabb ekonomisk tillväxt, som började något plötsligt under 1700-talet, inte är resultatet av innovation eller handel eller dynamiken i den globala kapitalismen utan helt enkelt vår upptäckt av fossila bränslen med all dess råa kraft - en plötslig injektion av nytt "värde" till ett system som tidigare kännetecknats globalt av livsupprätthållande försörjning. Före de fossila bränslena levde ingen bättre än sina föräldrar eller förfäder från 500 år tidigare. Efter att vi har bränt alla fossila bränslen, föreslår dessa forskare, kommer vi kanske att återgå till en "stabil" global ekonomi.

Den mest spännande forskningen om uppvärmningsekonomin har också kommit från Hsiang och hans kollegor, som inte studerat fossil kapitalism, men som erbjuder en egen mycket dyster analys: Varje grad Celsius av uppvärmning kostar i genomsnitt 1,2 procent av BNP. Det finns 12 procents chans att klimatförändringen kommer att minska den globala produktionen med mer än 50 procent vid år 2100, säger de och en 51-procentig chans att den sänker BNP per capita med 20 procent eller mer till dess, om inte utsläppen minskar. Som jämförelse sänkte den stora recessionen den globala BNP med cirka 6 procent, i en enstaka chock; Hsiang och hans kollegor gör uppskattningen att det är en 12-procentig chans att det blir en fortgående och irreversibel effekt i slutet av seklet som är åtta gånger värre.

VIII. Förgiftade hav

Sulfid-rapningar utanför skelettkusten.

Att havet blir en mördare är en given. Om inte en radikal minskning av utsläppen sker kommer vi att se minst 1,2 meters havsnivåhöjning eller möjligen upp till tre meters höjning i slutet av seklet. Minst 600 miljoner människor lever inom tremetersnivån idag.

Men dränkningen av dessa hem är bara början. För närvarande sugs mer än en tredjedel av världens utsläpp av kol upp av oceanerna - tack och lov, annars skulle vi ha så mycket mer uppvärmning redan. Men resultatet är det som kallas "havsförsurning", som i sig kan lägga en halv grad till uppvärmningen i detta århundrade. Du har nog hört talas om "korallblekning" - det vill säga, koralldöd - vilket är mycket dåliga nyheter, eftersom korallreven försörjer så mycket som en fjärdedel av allt marint liv och levererar mat till en halv miljarder människor.

Detta är inte allt som havsförsurning kan orsaka. Kolabsorption kan initiera en återkopplingsslinga, i vilken syrefattigt vatten gynnar olika typer av mikrober som gör vattnet ännu mer "anoxiskt", först i djuphav med "döda zoner" och sedan gradvis högre upp mot ytan. Där dör de små fiskarna ut, kan inte andas, vilket betyder att syreätande bakterier trivs och återkopplingsslingan förstärker processen. Vätesulfid är också den sak som till sist gjorde slut på oss vid den tiden när 97 procent av allt liv på jorden dog, när alla återkopplingsslingor hade blivit utlösta och de cirkulerande strömmarna upphörde i ett uppvärmt hav - det är planetens föredragna gas för naturlig förintelse. Gradvis spreds havets döda zoner och dödade marina arter som hade dominerat oceanerna i hundratals miljoner år, och den vätesulfid som det stillastående vattnet gav ut i atmosfären förgiftade allt på land. Växter också. Det tog miljontals år innan oceanerna återhämtade sig.

IX. Det stora filtret

Vår nuvarande förlamning kan inte fortgå.

Så varför kan vi inte se det? I sin senaste långa essä The Great Derangement undrar den indiska författaren Amitav Ghosh varför global uppvärmning och naturkatastrofer inte har fått någon framträdande plats i modern fiktion - varför vi inte verkar kunna föreställa oss klimatkatastrofer och varför vi inte har fått en flod av romaner på temat miljöskräck. Klimatförändringarnas dilemma och drama är helt enkelt oförenliga med den sorts historier som vi berättar om oss själva, särskilt i romaner, som tenderar att betona resan av ett enskilt medvetande snarare än ett hotfullt socialt öde.

Förvisso kommer denna blindhet inte att bestå - den värld som vi snart ska bebo tillåter inte det. En konstant svärm av tyfoner och tornador och översvämningar och torka. De starkaste orkanerna kommer oftare, och vi måste uppfinna nya kategorier för att beskriva dem. Tornados växer sig längre och bredare och slår mycket oftare, och hagelklot kommer att fyrdubblas i storlek.

Forskarna vet att för att ens uppfylla Parismålen, måste koldioxidutsläppen från energi och industri, som fortfarande stiger, sjunka med hälften varje årtionde fram till år 2050. Utsläpp från markanvändning (avskogning, ko-metan, etc) kommer att behöva gå ner till noll. Och vi måste ha uppfunnit tekniker för att årligen extrahera dubbelt så mycket kol från atmosfären jämfört med vad alla planetens växter gör nu.

Ändå, i stort sett, har forskarna ett enormt förtroende för människans uppfinningsrikedom - ett förtroende som kanske stärks av deras uppfattning av klimatförändringen, som trots allt också är en mänsklig uppfinning. De pekar på Apolloprojektet, ozonhålet som vi lappade på 1980-talet, den övergående rädslan för kärnvapenkriget. Vi har konstruerat vår egen domedag, och vi kommer säkert att kunna konstruera en väg ut ur den, på ett eller annat sätt. Planeten är inte van vid att bli provocerad så här, och klimatsystem som är utformade för att ge feedback under århundraden eller årtusenden hindrar oss - även de som kan titta noga - från att riktigt kunna föreställa oss den skada som redan har åsamkats planeten. Men när vi verkligen ser vad vi gjort med världen, säger de, kommer vi också att hitta ett sätt att göra den beboelig. För dem är alternativet helt enkelt otänkbart.
120 Uppdaterad 2018-09-26

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Warning: file_get_contents(https://blog.ecoequality.org/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com