EcoEquality

Fred, Konflikthantering och Samarbete

Fredsfrågan

Fredsrörelsen andades optimism efter Berlinmurens fall. Plötsligt nedrustade många länder i Europa och försvarsdoktrinerna skrevs om. Sverige tog med tiden ett regeringsbeslut att arbeta för förebyggande arbete, fredlig konflikthantering och medling som utgångspunkt för sitt engagemang i världen. Detta kan ses som en vilja att lämna det kalla kriget bakom sig och återknyta till den humanism som genomsyrar FN:s stadgar och som har sina rötter i upplysningstiden.

Upplysning, folkbildning och samförståndslösningar framstod på nytt som en möjlig väg att undvika väpnade konflikter, även på den världspolitiska scenen. Men när terrordådet 11 september 2001 chockat världen reagerade västvärldens politiska ledare återigen på en primitiv nivå och tanken på fredlig konflikthantering, utan hämnd som fokus, föll bort. USA:s jakt på terrorister på olika håll i världen och de krig man fört i Irak och Afghanistan har lett till ökad polarisering i världspolitiken. Det militärindustriella komplexet har också drivit på motsättningarna för att få ökad vinst och avsättning för sina produkter.

Även spänningen mellan Nato och Ryssland har växt sig allt starkare alltsedan USA och Ryssland agerat på motsatta sidor i Ukrainakonflikten 2013-2014. [1][2]

clock3min.jpg

Enligt Bulletin of the Atomic Scientists är risken för en global katastrof nu, 2016, mycket stor. Den "Domedagsklocka" man publicerat sedan 1947 är nu framflyttad till tre minuter i tolv, där tolvslaget innebär att civilisationen utplånas. Inte sedan 1984, då kalla kriget var som kallast, har klockan varit så nära tolv.[3]

[1] Washington Was Behind Ukraine Coup: Obama admits that US “Brokered a Deal” in Support of “Regime Change”
[2] EU förlänger sanktionerna mot Ryssland
[3] Bulletin of the Atomic Scientists - Timeline


43 Uppdaterad 2016-09-19

Undersida
Senast uppdaterat:

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com