EcoEquality

Den samarbetande människan

Denna webbplats, EcoEquality, vill söka och förmedla kunskap om:
ekologiska gränser och hur mänskliga ekonomiska aktiviteter påverkar naturen och ekosystemen
hur idémässiga tankesystem påverkar naturen och mänsklighetens livsvillkor
hur vi kan utveckla system för samarbete, beslutsfattande och kunskapsförmedling för att lyfta vår kollektiva samarbetsförmåga till den nivå som vår epok kräver

Vi människor är unika i och med att vi kan samtala med varandra och på det viset vidga våra perspektiv.
59 Uppdaterad 2016-11-15

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com