index r50 - test Metod att undersöka systemproblemen - EcoEquality
EcoEquality

Vår metod att undersöka systemproblemen

1234.jpg

Vi menar att de stora, globala systemproblemen har vissa gemensamma mekanismer som gör att de är lättare att förstå tillsammans än var för sig.

Vi vill därför använda följande metod för att undersöka systemproblemen:

Steg 1) Identifiera och beskriv kortfattat de tre största globala problemområdena där mänskligheten brottas med systemproblem:
  • Miljö - ekosystem och klimat - system som hotas akut av mänsklighetens utbredning och utsläpp
  • Rättvisa - ekonomiska system - människors möjlighet till försörjning och rimlig levnadsstandard via en rimlig arbetsinsats hotas av ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter. Framtida generationers livschanser hotas av nutidens dåliga hushållning med naturresurser, speciellt då genom den slösaktiga livsstil som de rikaste har.
  • Fred och Konflikthantering - system för säkerhetspolitik och maktfördelning - de säkerhetsorgan som en krigstrött värld skapade och utvecklade efter de två världskrigen har inte räckt till för att upprätthålla fred och motverka militär upprustning. Kärnvapenhotet är inte över och motsättningar mellan grupper med olika etnicitet, religion eller ekonomiska intressen leder återkommande till väpnade konflikter som förstör liv, ekonomiska värden och ekosystem.

Steg 2) Beskriv de system-mekanismer som gör att problemen inom och mellan dessa områden upprätthålls:
- Vi försöker hitta olika sådana upprätthållande mekanismer utifrån egna reflektioner och andras beskrivningar. Det kan vara kombinationer av mekanismer på olika nivåer: psykologiska, evolutionära, sociala och institutionella. Om vi kan hitta vetenskapliga studier och statistik som stöder våra beskrivningar så är det ju det mest önskvärda.

Steg 3) Skapa en sammanhängande bild av problemens och mekanismernas framväxt, deras ursprung och deras utveckling fram till vår samtid.

Steg 4) Den förståelse vi får av systemproblemens mekanismer kan ge oss insikter om vad som måste göras för att komma till rätta med systemfelen.
77 Uppdaterad 2017-10-29

Se även
Senast uppdaterat:

Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Warning: file_get_contents(https://blog.ecoequality.org/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com