EcoEquality

Tim Jackson Välfärd utan tillväxt

valfard-utan-tillvaxt_pocket.jpg

Tim Jackson Välfärd utan tillväxt
- Om inte tillväxtdriven ekonomi så måste vi ändå skapa en ekonomi som genererar välfärd.
- Natur - ekologi saknas i nationalekonomin

24 Uppdaterad 2016-11-15

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com