EcoEquality

Hur löser vi problemet?

Hur kan vi gå till väga för att lösa de globala problemen? Ja det är ju ingen liten fråga, men vi har börjat med några grundläggande texter om ekonomi, koldioxidskatt (kommande) och bilism. Det föresvävas ju i debatten en slags tro att det inte finns några alternativ till vår konsumtionsgrundade samhällsordning, men det gör det. Dock behöver debatten komma ut och få luft under vingarna. Den postkapitalistiska samhällsekonomin behöver formuleras.

clouds-1702272_1280.jpg
67 Uppdaterad 2018-03-21

Undersida
Senast uppdaterat:

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com