EcoEquality

Rättvisa och ekonomi

Rättvisefrågan
En maktförskjutning har skett till förmån för privata storföretag och finansmarknader som följd av den nyliberala politik som fått råda under flera årtionden. Avregleringar och skattelättnader har genomförts för att gynna de mest välbeställda samtidigt som vanliga löntagare upplevt stagnerande löner och större risk att bli arbetslös som följd av ökad ekonomisk globalisering. Genom frihandelsavtalen har en liten klick i den rika världen kunnat berika sig allt mer i takt med att produktionen för den västerländska konsumtionsmarknaden flyttats till låglöneländer där de fattiga bara erbjuds svältlöner.

Ojämlikhet på den nivå vi ser globalt sliter sönder den samhälleliga tilliten. Arvet efter den franska revolutionens frihet, jämlikhet och broderskap har i den nyliberala världsordningen utmynnat i bara frihet, frihet, frihet, utan någon jämlikhet eller broderskap. Konsekvenserna kan ses i terrordåden, drönarkrigen och oförmågan att hantera klimatfrågan.

En bra bok om hur jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika är "Jämlikhetsanden" av Richard Wilkinson och Kate Pickett som recenseras i DN här.

jamlikhetsanden-darfor-ar-mer-jamlika-samhallen-nastan-alltid-battre-samhhallen.jpg

Animering från The Rules som visar den globala ekonomiska ojämlikheten:


42 Uppdaterad 2018-03-21

Undersida
Senast uppdaterat:

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com