index r50 - test Systemfel som hotar världen - EcoEquality
EcoEquality

Systemfel som hotar världen - dokumentär

Hur fungerar egentligen vårt samhällssystem? Bankerna tjänar stora pengar samtidigt som vanliga människor lever på lånade medel. Vi möter tänkare som ger oss sin bild av världsekonomin och människans situation i vårt globala samhälle. Många som kommer till tals är övertygade kapitalister som kritiserar kapitalismen. Hur kan lösningar inför framtiden se ut? Särskilt fokus på systemfelet att banker kan skapa pengar ur intet för att låna ut dem och få ränteintäkter. Har sänts på UR 24 nov. 2012 .

UR's sändning finns här, med svenska bildtexter, dock ej undertexer.


Originalet "Four Horsemen" finns här:

"The biblical Four Horsemen - War, Conquest, Poverty and Famine - continue to ravage communities and the planet through their modern day equivalents: a rapacious financial system, escalating organized violence, abject poverty for billions and the looming environmental crisis."
  

Referat

Referatet är till stor del baserat på text från denna källa http://hotpot.se/systemfel.htm
 
Under flera århundraden har system förändrats och manipulerats, ofta på ett korrupt sätt och ofta för att tjäna ett fåtal utvalda.
Vi har accepterat förändringarna. Människans anpassningsförmåga, som möjliggjort vår överlevnad har också lett till förtryck.
Samhällets elit försöker alltid behålla sin makt
(Gillian Tett, andreredaktör Financial Times).
Detta gör de genom kontroll, inte bara av produktionsmedlen utan även vår kognitiva karta, vårt sätt att tänka. Då är det viktiga det som inte diskuteras, inte pratas om, inte debatteras, inte sägs.
gillian_tett0.jpg

I århundranden har grindvakter manipulerat vår kognitiva karta. Men Internet har börjat förändra staten, finansvärlden och medierna.
En förändring är möjlig. Men då måste vi först förstå det som lämnats osagt under så lång tid. Det kräver människor som talar sanning trots kollektiv villfarelse. Att förstå en sak innebär att bli fri från den.
cognitivemap.jpg

Imperier

Imperier varken föds eller faller vid en exakt tidpunkt, men faller gör de och väst har inte förlikat sig med sin försvagade maktställning. När imperier faller dyker stammar, arméer och organisationer upp och förstör den forna supermakten, ofta inifrån.
Ett imperium varar i ungefär 250 år, eller 10 generationer.

Ett imperium genomgår sex tidsåldrar.
1. Pionjärernas tidsålder,
2. erövringarnas tidsålder,
3. handelns tidsålder,
4. välståndets tidsålder,
5. intellektets tidsålder,
6. dekadensens tidsålder, med bröd och skådespel.

Dekadensens tidsålder har alltid några typiska inslag:
- En odisciplinerad överansträngd militärmakt
- Stoltserande med rikedomar
- Stora skillnader mellan rika och fattiga
- En önskan att leva på staten
- Besatthet av sex
Men det kanske tydligaste inslaget av dem alla är valutans minskade värde.
USA och storbritannien började med myntfot (guld eller silver), vilket har övergetts. Så var det även i romarriket.

Romarna var ständigt upptagna av gladiatorspelen. När folk var missnöjda ordnade man ett stort evenemang med massor av gladiatorer
(John Perkins, f.d. ekonomisk torped).
Vi gör så varje dag, liksom alla imperier på tillbakagång.
I USA lägger man en oerhörd vikt på TV-program som distraherar medborgarna från vad som verkligen pågår. Sport är en stor del av det, liksom på gladiatorernas tid. Vi har vaggats in i ett tillstånd av apati, och vi har accepterat det.
john_perkins2.jpg

Människor är komplexa. I denna stund är vi t ex i stånd till att handla på ett sådant sätt att det åtminstone är sannolikt att våra barnbarn får uppleva fruktansvärda katastrofer
(Noam Chomsky, professor i lingvistik, MIT).
Vi fortsätter öka sannolikheten för detta.
noam_chomsky0.jpg

Trots all ekonomisk aktivitet sedan andra världskriget och all industrialisering har vi ännu inte lyckats lösa problemet med svält, utarmning, undernäring
(Satish Kumar, grundare av Schumacher College).
Miljontals människor lägger sig varje kväll utan mat och miljontals människor slänger sin mat.
Å ena sidan slöseri å andra sidan fattigdom och svält. Undernäring och samtidigt fetma. Vad är det för system vi skapat?
Varför, trots all kunskap i världen, kan vi ännu inte fördela tillgångar rättvist?
Hur har vi skapat ett politiskt och ekonomiskt system som tjänar en minoritet på majoritetens bekostnad?
När det finns så stor fattigdom varför har vi inte haft viljan att förändra den brutala samhällsstrukturen?
satish_kumar0.jpg

Bankväsende


"Det är väl nog att folket i nationen inte förstår hur vårt bank- och penningsystem fungerar, för om de gjorde det, tror jag att det skulle vara en revolution innan morgondagen gryr." - Henry Ford
henry_ford2.jpg

De flesta tror att banken lånar ut pengar som någon annan satt in. Men vad en kommersiell bank gör i verkligheten är att skapa pengar ur intet och sedan låna ut dem mot ränta. Om jag gör samma sak är det falskmynteri. Om en revisor gör det på ett företag så kallas det fiffel. Men om en bank gör det är det lagligt.
(Tarek El Diwany, f.d. derivathandlare).
tarek_el_diwany0.jpg
Så länge man tillåter bedrägeri att legaliseras dyker det upp en massa olika problem i samhället som man inte kan åtgärda.
Privata banker skapar pengar ur inget och lånar ut dem mot ränta
(Herman Daly, f.d. ekonom, Världsbanken).

Det låter absurt. När jag lär ut det till mina studenter tror de aldrig på det. Man måste gå igenom hur det går till gång på gång.
herman_daly2.jpg
rich_poor.jpg
Processen med att skapa pengar omfördelar bara tillgångar från pyramidens botten till toppen och klyftan mellan rika och fattiga ökar.
97 % av alla pengar i världen i dag består av skuld.

97proc.jpg

Kampen mellan kommunism och kapitalism


I tre generationer pågick en kamp mellan kapitalism och kommunism. På 1980-talet började Sovjets ekonomi kollapsa och man kapitulerade. Kapitalismen blev allenarådande.

Före 1989 pågick en strid mellan kommunismen och marknaden (Joseph Stiglitz, f.d. chefsekonom, Världsbanken). Därför ville man dölja marknadsekonomins brister. Striden var för viktig och man skulle inte kritisera det egna laget. Deras lag associerades med dikatatur och kunde inte skapa välfärd. Det stod klart vilket som var att föredra.

Kommunismen misslyckades först, av diverse skäl som ineffektivitet och brist på respekt för mänskliga rättigheter (Herman Daly, f.d. ekonom Världsbanken). Så kapitalismen har fortsatt med en triumfierande hållning. Eftersom motståndaren misslyckades måste man ha gjort allt rätt. Båda systemen försöker göra det omöjliga, växa för evigt. Det ena misslyckades först och kapitalismen kommer att misslyckas senare, eller nu.

USA befinner sig i ett intressant läge. Under sin 229-åriga historia har kulturen baserats på möjligheten att utöka resurserna (Gillian Tett). Problemen hanteras genom expansion. Gör pajen större så att allas del blir större. Nu börjar resurserna bli begränsade. Pajen måste delas upp och folk blir lidande. Det är man illa förberedd för.

De senaste 30-40 åren har kapitalismen antagit en extrem form (John Perkins). Mycket av det började med Milton Friedman från Chicagoskolan och att Reagan och Thatcher förde den här politiken. Det uppmuntrade folk att ta på sig stora skulder, med en omfattande privatisering. Staten ska vara mindre men utgifterna för militären ökar.


...
73 Uppdaterad 2016-12-18

Se även
Senast uppdaterat:

Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Warning: file_get_contents(https://blog.ecoequality.org/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ecoequal/public_html/a_funcs.php on line 148

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com